ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
“Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δὲ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω δὲ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ
ἀόρατος· Χριστὸς γὰρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος.”
Κανών Αναστάσεως, ποίημα Ιωάννου Δαμασκηνού, Ωδή Α´
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ, αυγοτέμπερα σε ξύλο, 60χ90 εκ. 2023

Share This

Blog

Εικοσιεννέα Μαϊου. Μνήμη της άλωσης της Πόλης και

Newsletter

If you would like to receive our news first, give us a name and an email

wait a minute...

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.