ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Καθελών σε Λόγε, ἀπὸ ξύλου
νεκρόν, ἐν µνηµείῳ Ἰωσὴφ νῦν
κατέθετο· Ἀλλ᾿ ἀνάστα σῴζων
πάντας ὡς Θεός.
Απο την Α᾽ Στάση των Εγκωμίων για την ταφή του Χριστού.

Καλή Ανάσταση σε όλους.

Ο άγιος Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο

Share This

Blog

Η ΜΑΝΑ

Τη μανούλα μου, γεννημένη στα 1926, δεν την

Newsletter

If you would like to receive our news first, give us a name and an email

wait a minute...

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.