Ο Ευαγγελισμός και το Πρωτοευαγγέλιο με σκηνές απο την ιστορία των πρωτοπλάστων. Εικόνα σε εξέλιξη.

Στο γεγονός του Ευαγγελισμού εκπληρώνεται η υποσχεση του Θεού προς πρωτόπλαστους κατά την έξοδο τους απο τον παράδεισο.
Στην εικόνα εικονίζεται στο κεντρο ο Ευαγγελισμός , στο επάνω μέρος η εξορία των πρωτόπλαστων και το πρωτοευαγγελιο.  Στο πλαίσιο εικονιζεται η ιστορια των πρωτοπλάστων απο τη δημιουργια του Αδάμ μεχρι την παρακοή και την εξορία.

Share This

Blog

Newsletter

If you would like to receive our news first, give us a name and an email

wait a minute...

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.