Αγιος Ιωάννης εκ Θεσσαλονίκης

Άγιος Ιωάνης ο Νάννος εκ Θεσσαλονίκης. Νεομάρτυς που μαρτύρησε  στις 29 Μαΐου του 1802 μ.Χ. , ημέρα Πέμπτη.

Ψηφιακό σχέδιο. Giclee Prints.

Share This

Blog

Newsletter

If you would like to receive our news first, give us a name and an email

wait a minute...

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.